Politica GDPR

Home Friends

Politica GDPR

Politica de confidentialitate

Cine suntem?

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această politica de confidentialitate vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către  SOCIAL BRIDGE LEAD SRL 

,cu sediul social in Bdul. Pipera 200A Bl. C Et. 5 Ap. 6 Cod 077190, Ilfov Voluntari

, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/6103/2021

 si avand cod de înregistrare fiscală 45009905

 (denumita in cele ce urmeaza „Home Friends”).

Luam foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților, iar in acest sens, ne angajam sa asiguram conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere.

Acesta politica de confidentialitate are scopul de a va informa cu privire la modalitatea prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă prin intermediul aplicatiei noastre HOME FRIENDS.

Prin accesarea aplicatiei HOME FRIENDS se vor putea încheia raporturi juridice între Utilizatori (Client și Prestator), în temeiul cărora Clientul va putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor servicii care vor fi afișate în interfața grafică și care vor fi prestate Clientului de către Prestator, în condițiile agreate cu acesta din urma.

Aveti posibilitatea de a ne contacta în orice moment, utilizând datele de contact de mai jos: 

E-mail: Office@HomeFriends.App

Adresă de corespondență: [Bdul. Pipera 200A Bl. C Et. 5 Ap. 6 Cod 077190, Ilfov Voluntari]

Ce tipuri de date prelucram si care este sursa acestora?

Cele mai multe date personale colectam atunci cand ati decis sa va creati un cont de utilizator in aplicatia Home Friends. Cu titlu de exemplu, mentionam urmatoarele categorii de date:

a.     Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;

b.     Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondenta; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;

c.     Detalii financiare, cum ar fi: plata contravalorii contractate pentru dumneavoastra, daca aveti un cont de Prestator;

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă plasarea comenzii, respectiv furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastra.

In baza caror temeiuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a va putea furniza serviciile selectate/oferite de dumneavoastra. Astfel, temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de contractul de vanzare stabilit intre Client si Prestator, tinand cont de calitatea pe care o aveti la momentul plasarii comenzii.

Home Friends poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate, serviciile si promotiile disponibile, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.[d1] 

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca pot exista cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Home Friends în instanță.

In ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

a.     Inregistrarea si autentificarea conturilor de utilizator;

b.     Furnizarea serviciilor selectate, solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda si/sau serviciile solicitate;

c.     Efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii serviciilor disponibile in cadrul aplicatiei Home Friends si imbunatatirea serviciilor de relationare cu clientii;

d.     Gestionarea activitatii financiare si fiscale a Home Friends;

e.     Indeplinirea obligatiilor legale;

f.      Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice; 

g.     Apărarea drepturilor si intereselor Home Friends in instanta, in cazul unei dispute.

Destinatarii datelor dumneavoastra personale

Home Friends va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:  

a.     Prestatori care furnizeaza servicile solicitate de dumneavoastra, in calitate de Client;

b.     In situatia in care aveti calitatea de Prestator, pentru care este necesara inrolarea unui card bancar, vom furniza datele dumneavoastra catre operatori de plata care au pus la dispozitie sisteme de plati ca modalitate de plata;

c.     Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

d.     Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);

e.     Instanta compententa România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Home Friends;

f.      Persoane juridice cu care Home Friends se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea obligatiilor legale ce ne revin.

Cat timp vom pastra datele dumneavoastra personale?

Durata  de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal depinde de natura procesarii, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea. Va informam ca datele dumneavoastra personale nu vor fi retinute o perioada mai mare decat cea necesara pentru furnizarea serviciilor selectate sau cea prevazuta in legislatia aplicabila domeniului in care activam.

In situatia in care prelucrarea datelor se bazeaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra, va informam ca va vom prelucra datele cu caracter personal pana la retragerea consimtamantului. Mentionam in acest sens ca puteți face aceasta cerere de retragere a consimtamantului în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizata înainte de retragere.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Home Friends nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom informa in prealabil in acest sens.  

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, in calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Home Friends a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

-       Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;

-       Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;

-       Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;

-       Auditarea furnizorilor pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastra privind procesarea datelor personale

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

a.     Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Home Friends, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

b.     Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Home Friends;

c.      Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Home Friends („dreptul de a fi uitat”);

d.     Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Home Friends;

e.     Dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Home Friends sau în numele Home Friends;

f.      Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;

g.     Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.

h.     Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Home Friends sau în numele Home Friends, respectiv catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus. 

 

Modificari ale Politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. Atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra va vom informa astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.